kanji

Kanji (漢字) to jeden z trzech, podstawowych systemów znaków w języku japońskim, niezbędny do prawidłowego zrozumienia znaczenia słów. Kanji jako system służy do zapisu znaczenia rdzenia wyrazów. Każdy ze znaków posiada własne znaczenie, które zmienia się lub poszerza w zależności od połączenia z innym znakiem. Kanji to głównie rodzime wyrazy japońskie i rzeczowniki. Aby prawidłowo posługiwać się językiem japońskim, należy poznać ponad 2000 znaków kanji. Znajomość tego systemu pozwala m.in. na prawidłowe odczytanie treści publikowanych w regulacjach prawnych, oficjalnych pismach urzędowych i środkach masowego przekazu. Do pełnego zrozumienia języka japońskiego niezbędna jest też znajomość hiragany i katakany – czyli dwóch japońskich sylabariuszy. Warto dodać, że tradycyjne pismo japońskie jest zapisywane od góry do dołu. Pionowe kolumny pisma odczytuje się od prawej do lewej strony.