Czym jest Adwent?

W Kościele Katolickim Adwent jest jednym z najważniejszych okresów w roku liturgicznym. Obejmuje zawsze cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem i jest świętem ruchomym. Rozpoczyna się nieszporami (wieczorną Mszą Świętą) w niedzielę przypadającą na okres od 27 listopada do 3 grudnia i trwa do zachodu słońca w Wigilię 24 grudnia.

Czym tak naprawdę jest Adwent?


Samo słowo Adwent wywodzi się z łacińskiego „advenire”, co znaczy przyjść. Niektórzy uczeni widzą w tym określeniu analogię do terminu definiującego oficjalne, uroczyste przybycie rzymskiego cesarza, użytego później w kontekście nadejścia Chrystusa. Adwent symbolizuje przybycie Jezusa w trzech wymiarach. Pierwszy z nich związany jest z wydarzeniem, które miało miejsce 2000 lat temu, kiedy Jezus Chrystus zamieszkał z nami jako człowiek. Drugi, utożsamiany z nawróceniem, wydarza się nieustannie poprzez zaproszenie Jezusa mentalnie i duchowo do naszego życia. Trzeci natomiast, nastąpi w przyszłości, kiedy Jezus powróci na ziemię jako Zbawiciel i Odkupiciel. Najstarsza historyczna wzmianka o Adwencie datowana jest na rok 380 n. e., jednak dopiero w VI w. papież Grzegorz Wielki ustanowił Adwent taki, jaki znamy go do dziś – czterotygodniowy i obejmujący cztery niedziele przed Wigilią.

Symbolika Adwentu


Znanym adwentowym zwyczajem jest wieszanie wieńca na drzwiach wejściowych do domu czy mieszkaniach. Dziś wieniec adwentowy ma charakter dekoracyjny, ale w przeszłości wieszany był wewnątrz mieszkań i miał religijne, symboliczne znaczenie. Wieniec adwentowy jako całość jest metaforą społeczności chrześcijańskiej oczekującej w miłości i radości na Boże Narodzenie. Świeże zielone gałązki oznaczają życie, okrąg wieńca - wieczność Boga, a światło czterech świec - nadzieję.

Każda ze świec ma odrębną wymowę, przy czym różne obrządki nadawały im inne znaczenie, ale w tradycji katolickiej, pierwsza świeca symbolizuje Boże przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adama i Ewy, druga to wiara izraelskich patriarchów w dar Ziemi Obiecanej. Trzecia jest symbolem radości króla Dawida z okazji świętowania przymierza z Bogiem, a czwarta, upamiętnia nauczanie proroków, którzy przepowiadają przyjście Mesjasza i jego Królestwa.

Zwyczajem adwentowym, który nie pojawia się nigdzie indziej na świecie z wyjątkiem Polski, jest odprawianie w okresie Adwentu mszy wotywnych celebrowanych tradycyjnie przed świtem, znanych jako roraty. Dokładne pochodzenie rorat nie jest jasne, ale pierwsza wzmianka o tej adwentowej uroczystości pochodzi z XIII wieku. Podczas mszy, w kościele wygasza się niemal wszystkie światła, a wnętrze rozświetlane jest delikatnym płomieniem świec roratnich przyniesionych przez wiernych. Światła świec są alegorią Najświętszej Maryi Panny, która nosi w swym łonie Jezusa, "Światłość świata".

Kalendarz adwentowy


Początki kalendarza adwentowego sięgają lat 50 XIX wieku. Już wtedy w niektórych regionach znany był zwyczaj wieszania w domu każdego dnia Adwentu obrazka związanego z przyjściem Jezusa lub przekreślania jednej z 24 kresek narysowanych kredą na drzwiach. Katolicy często umieszczali w żłobku jedną słomkę każdego dnia Adwentu aż do Wigilii. Pierwsze wydrukowane kalendarze adwentowe pojawiły się w 1902 roku w Hamburgu, a historia słodkiego kalendarza adwentowego wiąże się z dzieciństwem późniejszego drukarza, Gerharda Langa. Będąc małym chłopcem, Lang nie mógł doczekać się Wigilii i zamęczał swoją matkę ciągłymi pytaniami o czas pozostały do Świąt Bożego Narodzenia. Zniecierpliwiona mama namalowała 24 cyfry na kartonikach i przyszyła do nich Wibele (rodzaj długiego biszkoptu). Mały Gerhard mógł zjeść jedno ciastko każdego dnia Adwentu i w ten sposób odliczać czas pozostały do Świąt. Kiedy dorósł, w latach trzydziestych XX w. zaczął produkować znane do dziś kalendarze z czekoladkami.

Znaczenie Adwentu jest symboliczne. 2000 lat temu Bóg złożył uroczystą obietnicę, że powróci pewnego dnia w blasku potęgi i chwały, a Królestwo Niebieskie zagości na ziemi na zawsze. Dlatego Adwent jest dla chrześcijan okresem cichego, radosnego przygotowania do celebracji narodzin Jezusa, ale także czasem zadumy i oczekiwania na ponowne przyjście Syna Bożego na końcu dziejów.

Darmowa dostawa
od 200 zł
Szybka wysyłka
Doceniona jakość